Soltech Solar đã thực hiện công tác nâng cấp, bảo trì, duy tu điện năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Tân Đô. Địa điểm thi công: Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Nâng cấp, bảo trì, duy tu hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Tân Đô Long An

Soltech Solar đã thực hiện công tác nâng cấp, bảo trì, duy tu hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Tân Đô.

Địa điểm thi công: Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Quy mô dự án: lắp điện mặt trời đáp ứng nhu cầu thiết yếu của các đơn vị kinh doanh, công ty, xí nghiệp, nhà xưởng, showroom, khu công nghiệp, trường học…

Lắp điện mặt trời trên thực sự là giải pháp tập hợp nhiều ưu điểm, tạo sự chủ động trong việc thu nạp, điều phối năng lượng cũng như ứng biến nhanh chóng các trường hợp có thể xảy ra.

Nâng cấp, bảo trì, duy tu hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Tân Đô Long An

Nâng cấp, bảo trì, duy tu hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Tân Đô Long An

Nâng cấp, bảo trì, duy tu hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Tân Đô Long An

Nâng cấp, bảo trì, duy tu hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Tân Đô Long An

Nâng cấp, bảo trì, duy tu hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Tân Đô Long An

Nâng cấp, bảo trì, duy tu hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Tân Đô Long An

Nâng cấp, bảo trì, duy tu hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Tân Đô Long An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *