Soltech Solar đã thực hiện dự án thi công điện năng lượng mặt trời tại Showroom Honda Head. Địa điểm thi công: 289 Hùng Vương, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Dự án thi công điện năng lượng mặt trời tại Showroom Honda Head Huyện Châu Đức

Soltech Solar đã thực hiện dự án thi công điện năng lượng mặt trời tại Showroom Honda Head.

Địa điểm thi công: 289 Hùng Vương, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quy mô dự án: lắp điện mặt trời đáp ứng nhu cầu thiết yếu của các đơn vị kinh doanh, công ty, xí nghiệp, nhà xưởng, showroom, khu công nghiệp, trường học…

Lắp điện mặt trời trên thực sự là giải pháp tập hợp nhiều ưu điểm, tạo sự chủ động trong việc thu nạp, điều phối năng lượng cũng như ứng biến nhanh chóng các trường hợp có thể xảy ra.

Soltech Solar đã thực hiện dự án thi công điện năng lượng mặt trời tại Showroom Honda Head

Soltech Solar đã thực hiện dự án thi công điện năng lượng mặt trời tại Showroom Honda Head

Soltech Solar đã thực hiện dự án thi công điện năng lượng mặt trời tại Showroom Honda Head

Soltech Solar đã thực hiện dự án thi công điện năng lượng mặt trời tại Showroom Honda Head

Soltech Solar đã thực hiện dự án thi công điện năng lượng mặt trời tại Showroom Honda Head

Soltech Solar đã thực hiện dự án thi công điện năng lượng mặt trời tại Showroom Honda Head

Soltech Solar đã thực hiện dự án thi công điện năng lượng mặt trời tại Showroom Honda Head

Soltech Solar đã thực hiện dự án thi công điện năng lượng mặt trời tại Showroom Honda Head

Soltech Solar đã thực hiện dự án thi công điện năng lượng mặt trời tại Showroom Honda Head

Soltech Solar đã thực hiện dự án thi công điện năng lượng mặt trời tại Showroom Honda Head

Soltech Solar đã thực hiện dự án thi công điện năng lượng mặt trời tại Showroom Honda Head

Soltech Solar đã thực hiện dự án thi công điện năng lượng mặt trời tại Showroom Honda Head

Soltech Solar đã thực hiện dự án thi công điện năng lượng mặt trời tại Showroom Honda Head

Soltech Solar đã thực hiện dự án thi công điện năng lượng mặt trời tại Showroom Honda Head

Soltech Solar đã thực hiện dự án thi công điện năng lượng mặt trời tại Showroom Honda Head

Soltech Solar đã thực hiện dự án thi công điện năng lượng mặt trời tại Showroom Honda Head

Soltech Solar đã thực hiện dự án thi công điện năng lượng mặt trời tại Showroom Honda Head

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *