Phối hợp với Bộ phận KTKH để triển khai lập Tổng tiến độ các hạng mục/ các gói thầu. Phê duyệt tiến độ từng hạng mục cho nhà thầu Theo dõi/ kiểm soát tiến độ thi công của nhà thầu theo ngày/tuần/tháng. Tổ chức kiểm tra, giám sát số lượng và chất lượng nhân sự của nhà thầu theo các gói thầu;

Trưởng phòng quản lý dự án

MÔ T CÔNG VIC

 1. Công tác qun lý tiến độ thi công

 • Phối hợp với Bộ phận KTKH để triển khai lập Tổng tiến độ các hạng mục/ các gói thầu.
 • Phê duyệt tiến độ từng hạng mục cho nhà thầu
 • Theo dõi/ kiểm soát tiến độ thi công của nhà thầu theo ngày/tuần/tháng.
 • Tổ chức kiểm tra, giám sát số lượng và chất lượng nhân sự của nhà thầu theo các gói thầu;
 • Chủ trì lập và ký biên bản xử phạt về việc nhà thầu chậm tiến độ.
 • Báo cáo và đề xuất thay thế nhà thầu nếu nhà thầu thi công chậm tiến độ nghiêm trọng.

 

 1. Công tác Qun lý cht lượng thi công

 • Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về Chất lượng, ATLĐ, VSMT của dự án.
 • Tổ chức quản lý, kiểm soát, cung cấp bản vẽ thiết kế, duyệt bản vẽ shop drawings của nhà thầu tại công trình, đôn đốc bộ phận quản lý thiết kế cung cấp thiết kế theo tiến độ được phê duyệt.
 • Kịp thời xử lý và báo cáo ngay cho Lãnh đạo các sai sót so với thiết kế trong quá trình thi công, các sự cố công trình để xử lý.
 • Đề xuất với Lãnh đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và nâng cao chất lượng công trình đảm bảo hiệu quả kinh tế.
 • Duyệt Phiếu yêu cầu cấp vật tư cho nhà thầu (nếu chủ đầu tư cấp vật tư), Phiếu yêu cầu cung cấp thiết bị phục vụ hoạt động của Ban quản lý dự án;
 • Tổ chức kiểm soát, giám sát các vật tư, vật liệu đầu vào, thiết bị do nhà thầu đưa vào công trình đảm bảo đủ về số lượng và đúng về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của hợp đồng kinh tế và thiết kế được duyệt.
 • Chủ trì nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình.
 • Tham gia nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình/ hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng.
 • Ký nghiệm thu khối lượng hoàn thành cho các đợt thanh toán/ ký nghiệm thu khối lượng quyết toán hạng mục công trình.

 

 1. Công tác qun lý công trường
 • Duy trì mối quan hệ với cơ quan quản lý địa phương, nắm bắt tình hình để triển khai thi công an toàn, hiệu quả.
 • Quản lý lưu trữ hồ sơ dự án và báo cáo các đoàn Thanh kiểm tra nội bộ, cơ quan ban ngành.
 • Công tác quản lý hành chính nhân sự tại công trường:
 • Lập kế hoạch nhân sự, chi phí vận hành định kỳ/phát sinh và triển khai trong ngân sách được duyệt.
 • Phối hợp với Ban nhân sự thực hiện tuyển dụng nhân sự dưới quyền.
 • Xây dựng, đánh giá, rà soát Quy trình làm việc, mô tả công việc và đề xuất điều chỉnh phù hợp với thực tế công trường.
 • Quản lý nhân sự trong Ban và đề xuất các điều chỉnh nhân sự (bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật …) phù hợp với thực tế hoạt động.
 • Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên trong Ban. Lập báo cáo đào tạo định kỳ theo quy định.
 • Quản lý việc tuân thủ Nội quy lao động tại công trường.
 • Xác nhận bảng chấm công hàng tháng cho nhân viên trong Ban.

 

 1. Công tác qun lý an ninh, an toàn
 • Chịu trách nhiệm chính về an ninh, an toàn và PCCC tại công trường và các công trình phụ trợ.
 • Là đầu mối liên lạc với cơ quan quản lý địa phương trong các vấn đề phát sinh tại công trường.
 • Báo cáo ngay cho Lãnh đạo khi xảy ra các phát sinh tại công trường.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

YÊU CU CÔNG VIC

 1. Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp các trường Đại học Kiến trúc, Đại học Xây dựng;
 2. Có kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực xây dựng, tối thiểu từ 3 đến 5 năm đã làm Trưởng ban quản lý dự án xây dựng khách sạn từ 4 – 5 sao quốc tế do các Tập đoàn nước ngoài quản lý điều hành.
 3. Có chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án Hạng I.
 4. Am hiểu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư nghị định về quản lý chất lượng xây dựng;
 5. Thao tác tốt với các phần mềm Office và các phần mềm chuyên ngành: AutoCad, MS Project, Revit,…
 6. Có khả năng đi công tác xa theo công trình.
 7. Độ tuổi: Từ 30 đến 45 tuổi.

QUYN LI

 1. Lương: Thỏa thuận
 2. Được hưởng các chế độ phúc lợi, nghỉ mát, thưởng ngày lễ tết…. theo quy định

THÔNG TIN KHÁC

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *