Soltech Solar đã tư vấn bảo trì hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung. Địa điểm thi công: Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.

Tư vấn bảo trì hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung

Soltech Solar đã tư vấn bảo trì hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung.

Địa điểm thi công: Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.

Quy mô dự án: lắp điện mặt trời đáp ứng nhu cầu thiết yếu của các đơn vị kinh doanh, công ty, xí nghiệp, nhà xưởng, showroom, khu công nghiệp, trường học…

Lắp điện mặt trời trên thực sự là giải pháp tập hợp nhiều ưu điểm, tạo sự chủ động trong việc thu nạp, điều phối năng lượng cũng như ứng biến nhanh chóng các trường hợp có thể xảy ra.

Tư vấn bảo trì hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung

Tư vấn bảo trì hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung

Tư vấn bảo trì hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung

Tư vấn bảo trì hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung

Tư vấn bảo trì hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung

Tư vấn bảo trì hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung

Tư vấn bảo trì hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung

Tư vấn bảo trì hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *